Cumartesi, 30 Haziran 2018 14:51

Sürekli Eğitim ve Mesleki Eğitim için “Adakademi” Adalıları bekliyor

Ögeyi değerlendirin
(2 oy)
Adakademi'nin yeni yönetim merkezi Adakademi'nin yeni yönetim merkezi Fotoğraflar: Cengiz Pala

Adakademi, Adalar’da “Kent Enstitüleri” eğitim modelini hayata geçirmek amacıyla kurulmuş yeni bir vakıf. Amacı ülkenin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, böylece bir yandan Adalı gençlerin eğitim ve iş ihtiyacını karşılarken diğer yandan Adalar’da ekonomik hayatı maddi-manevi zenginleştirmek.

Adalar’ın entelektüel, kültürel ve sanatsal potansiyelini de değerlendiren bir eğitim kurumu oluşturma yolunda ilk adım, vakıf bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi’nin Adalar Belediyesi’yle işbirliğiyle açtığı kurslarla atıldı. Vakıf, Adalılarla daha fazla buluşup bütünleşmek için, Büyükada’da Splendid Oteli’ne ve Anadolu Kulübü’ne komşu bir binayı yönetim merkezi ve kafe olarak hizmete soktu. Asıl hedef olan Adakademi Meslek Yüksek Okulu’nun bir an önce kurulabilmesi içinse Adalılardan daha fazla maddi destek bekleniyor.

Adakademi projesini hayata geçirme fikrinin arkasında, ekolojik mimari alanında uluslararası çalışmalara imza atmış bir çift var: Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Eryıldız ile Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Eryıldız. Adalı Dergisi’nin geçtiğimiz aylarda internette yayınlanan sayılarında geniş yer verdiği proje hakkında son bilgileri almak için görüştüğümüz Prof. Dr. Semih Eryıldız, sorularımızı cevapladı.

Konuyu yeni duyan Adalılar için vakfın amacını ve bugüne kadarki faaliyetlerini özetleyebilir misiniz?

adakademi 1 280xAdakademi'nin kantin olarak düzenlenen giriş katının açıldığı yemyeşil bahçe Adalılar'ı konuk etmeye hazır.

Türkiye’nin önde giden akademisyen, sanatçı ve yazarlarından bir grup, Adalar halkıyla birlikte, bir dizi eğitim ve üretim kurumu ve çok özel bir üniversite modelinden oluşan Kent Enstitüleri girişimini başlatmıştır. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, doğal zenginlikleri ve tarihi mimari yapısıyla bir çekim alanı olan Adalar, eğitim alanında da alternatif olma yolundadır.  Amaç yeni bir eğitim-üretim modeline dayanan Kent Enstitüsü kurumları kurulmasıdır. Bu model SEM- sürekli eğitim merkezi, MYO-meslek yüksekokulları, fakülteler, enstitülerle başlayıp, butik, yeni nesil üniversite kurulması esasına dayalıdır. Ulaşılabilir, paylaşılabilir eğitim-üretim kurumu zinciridir. Adalar bu özgün eğitim modeli uygulamasıyla tarihi misyonuna uygun yeni bir atılıma başlayacaktır. Günümüzde Adalar ve ülkenin güzide alanlarının yoksul, eğitimsiz ve işsiz gençlerin yuvasına dönüşmesi çok önemli bir sorun ve tehdittir. Gençlerin daha okula başlarken ve yaz dönemlerinde gastronomi, geriatri, su spor ve bilimleri alanlarında iş bulması mümkündür.

Adalar Belediyesi, Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Adakademi Kurucuları katkılarıyla bir senedir, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) olarak çalışıp, dil ve meslek kurslarını gerçekleştirmektedir.

Adakademi MYO adı altında 20 programın çalışmaları tamamlanmış olup akademisyenleri, hatta iki binası hazırdır. Bu programların birkaçı Mimari Restorasyon, Aşçılık, Deniz ve Liman İşletme, Müzik Teknolojileri, Spor Yönetimi şeklindedir.

Sürekli ülkenin ara elemana çok ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Biz bu açığı kapatmaya, çırak-usta eğitimi vermeye talibiz. Adakademi ile Adalı gençlerin eğitim ve iş ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Böylece Adalar’ın ekonomik hayatı canlanacak, maddi- manevi olarak daha da zenginleşecektir.

adakademi kuruculari 280xAdakademi kurucuları ve destekçileri bir arada. (Fotoğraf: Adalar Gerçek Arşivi)

Kurucu üyeleriniz arasında Adalıların yakından tanıdığı isimler var mı?’

Kurucu üyelerimiz arasında, Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Emre Burçkin, Okan Üniversitesi Rektörü Şule Kut, Büyükada’dan Camhane kurucusu Yasemin Aslan Bakiri gibi ada kökenli önderler yanında, bizler Prof. Dr. Demet ve Semih Eryıldız’ın da aralarında bulunduğu 45 kurucu mütevellimiz var. Ayrıca derginiz aracılığıyla, topluma öncülük yapan Adalı düşünce önderlerini çalışmalarımıza her aşamada kurucu üyelerle aynı görev ve haklarla katılmaya çağırıyoruz.

Üye sayısı ve bağışlar konusunda hedeflerinize ne ölçüde ulaştınız?

Kurucu üyelerimizin sayısını sonbaharda yapacağımız ilk kurucular kurulundan sonra gayrı menkul bağışı yapanlarla sınırlayacağız. Bağışlar konusunda çalışmalar hızlandıkça, somut gelişme ve yapılaşmalar görünür hale geldikçe çok önemli sıçrama olabileceğini gözlemliyoruz. Bu alanda görüşmeler sürüyor.

Adada daha önce yaşanan üniversite deneyimi artıları ve eksileri ile masaya yatırıldı mı?

Türkiye’nin ilk üniversitesi ve ilk vakıf üniversitesini, sağlık kurumları, din okulları ve kurumlarını tek tek ele alıp incelemeyi sürdürüyoruz.

Bu bağlamda; Adakademi tanıtım filmi için yapımcı, yönetmen Elif Tibet nezaretinde ilk video çekimleri yapıldı; Prof. Dr. Demet Eryıldız, Prof. Dr. Semih Eryıldız, Dr. Meral Demirkan ve Prof. Ruhi Ayangil, Adakademi vizyon, misyon, program ve hedeflerine ilişkin bilgiler verdi. Kuruluş çalışmalarında merkez binası olarak kullandığımız toplantı ve eğitim olanaklı salonu yanında 6.000 kitaplık uzman kütüphanesi olan Büyükada Kadıyoran Caddesi 30A numaralı bina ve gene Eryıldız ailesine ait olup, aplikasyon, su ve benzeri gereksinimleri sağlanan, konteynırı satın alınan (adada dışarıdan gelecek karavan ve çadırlara izin olmadığı için) Avrupa’dan geleceklerin ilk konaklama yurdu ve derslikleri olarak kullanılacak olan Ekoköy arazisinin vakfa bağışlanmak üzere hazırlandığı da film çekimlerinde vurgulandı.

Öz kaynaklarımızı kullanmanın yanında, yüklü bir borç altına girerek Splendid Otel’e komşu ve Anadolu Kulübün karşısında bulunan Adakademi 3 No’lu mülkü satın aldık. ‘Mehmetçik Sokak 1’ binası yönetim ve derslikler olarak hazırlanmaya başlandı. 2018 programımızda yer alan ‘güzel Türkçe, İngilizce, Arapça, İstanbul Rumcası, Ladino gibi diller ve ahşap onarım-boyacılığından yaratıcı yazarlığa’ sayısız meslek eğitimi semineri, atölye çalışmaları, konser ve konferanslar, Adalar Belediye Meclis Salonu, Kınalıada Kulübü ve Splendid Otel yanında yeni binamızda da yapılacaktır.

Eğitim çalışmalarının hızlanması için acil, ivedi ve zorunlu olarak daha çok vakıf mülküne ihtiyacımız var. MYO’nun faaliyete başlaması için kira, icar, kullanım hakkı ne yazık ki artık hiçbir biçimde kabul edilmemektedir. Küçük- büyük demeden, vakfedilecek gayrı menkuller için hızlı girişim gerekmektedir. Vakfiyelerin adlarının vakfettikleri mülke verilerek sonsuza dek yaşatılmasının sağlanması yanında, vakfettikleri ile ilgili kişisel kullanım hakları sağlandığı gibi kendilerinden sonra haklarını istediğine devir etme olanağı da sağlanmıştır.  ‘Kişisel mülk kaygılarını güdenlerin ne adları ve şanları, ne de maddi manevi varlıklarının izi yeryüzüne ve günümüze kalmazken, hele yaşadığımız coğrafyada hoş bir seda bırakmanın; yüzlerce yıl süren hizmet, etkinlik ve güç sağlamanın tek yolunun vakıflar kurmak ve onlara gayrı menkul sağlamak olduğu’ gerçekleri tanıtım için hazırlanan kısa film konuşmalarında da kayda geçirilmiştir.

Meslek yüksekokulunun faaliyete geçmesi için takvim nasıl işleyecek?

Süregelen ortak çalışma programları yanında, temel olarak MYO programlarının 2019 Eylül ayından başlaması planlanmıştır. Adakademi Meslek Yüksek Okulu projesi ile adaların ekonomik, kültürel yapısının ve zenginliğinin eğitime taşınması planlanmaktadır. Bu birikimden yola çıkılarak oluşturulan bölümlerde, öğrencilere pratiğe dönük bir eğitim verilecektir. İstanbul ve Adalardaki duyarlı, eğitime gönül koymuş insanlar, ada halkı, esnafı, adalı gençlerin geleceğini güzide bir eğitimle oluşturmak isteyen gönüllü destekçilerin hepsi bu çalışmaya çok değerli katkı sunmaktadırlar, ancak önümüzde çok zorlu bir süreç vardır, kurucuların maddi destekleri yetmemektedir, bunu aşmak için de para ve emlak bağışına gereksinim vardır.

Yeni öğretim yılı öncesi ne gibi aktivitelerle sesinizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyorsunuz?

Derginiz ve diğer değerli yayınların katkıları bizim için önemlidir. Broşürlerimizi öğretmenlerimiz bizzat dağıtmaktadır. En önemli iletişim Adalılar arasında yapılan değerlendirme ve konuşmalardır. Panolarımızı, elektronik iletişim kanallarımızı ve olanak sağlandıkça ulusal medyayı kullanıyoruz. Her geçen gün Adakademi dostlarının artan katkılarıyla bu alanlarda yol almaya çalışıyoruz. Bu konuda Adalıların her gün açık olan yeni eğitim merkezini ziyaretleri ve çalışmaları paylaşması çok önemlidir.

Belediye Meclisi, Mehmetçik 1 binası ve Splendid Oteli kurs mekânlarımız olarak kullanılacaktır. Mehmetçik 1 binası yönetim merkezimiz, Kadıyoran’daki mekanımız ise şimdiye kadar olduğu gibi kitaplık, araştırma ve lisansüstü dersleri için kullanılmaya devam edilecektir.

Adakademi yeni binası bahçesinde satranç eğitimi, tavla olanakları ve özel müzikler eşliğinde, ada endemikleri başta olmak üzere her tür çiçek üreticilerinin ürünleri yanında ada mutfaklarının örnekleri olan yiyecek ve içecekler haftanın yedi günü katılımcılara sunulacaktır.

 

adakademi 2 840xBüyükada Mehmetçik Sokak'taki Adakademi, yaz dönemi kurslarına da ev sahipliği yapacak

 

Bundan sonraki yol haritanızı kısaca anlatır mısınız?

Yol haritamıza örnek olması amacıyla, Haziranda yapılan icra kurulu çalışma notlarını ve kararlarını özetleyebiliriz.

Toplantıda Adakademi‘ye katılan sosyolog, sivil toplumcu ve iyileştirici taşlar ustası Oya Tığlı, yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Adakademi İktisadi İşletmesine dönüşmek üzere yapılan yoğun hazırlıklarla ilgili olarak, çalışmaların kantin bölümünün halk oyunları öğretmeni Emine Kapusuz tarafından işletilmesi ile ilgili hazırlıklar görüşüldü. Çevre Düzenlemesi ve aydınlatma gibi eksikliklerin giderilmesi; ada kültürü ile ilgili (Türk, Musevi, Ermeni, Rum) yemek ve yiyecek içecek, reçel hazırlanıp sunulması; bahçede sürekli çiçek sergisi, kadın ve çocuklara kurslar, örgü, koro, geri dönüşüm malzemeleriyle hediyelik eşya üretimine talip olduklarını belirttiler. Gezi komisyonun çalışmaları; kurs ve atölye çalışmalarının planlaması yapıldı, Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca dil kursları, Ladino, Yaratıcı yazarlık, Türkçe diksiyon ve etkili iletişim, Felsefe, Yoga, Permakültür, Montesory eğitim yöntemi ile miniklere İngilizce atölyelerinin eğitim öğretim görevlileri ile kurs ve atölye programları tamamlanarak, tanıtım billboard ve el ilanları hazırlıklarının sona erdirilmesi, yaz çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı.

 

ADAKADEMİ 2018 YAZ PROGRAMI

ADALAR BELEDİYESİ, TEMEV İŞBİRLİĞİYLE 2018 PROGRAMLARI

TÜRKÇE DİKSİYON VE ETKİLİ İLETİŞİM ATÖLYESİ
İki haftada bir atölye.

İNGİLİZCE KURSU
Salı 18:00-19:30 İngilizce Konuşma Kulübü.

ARAPÇA KURSU
Temel 1: Cuma 16:00-17:30
Temel 2: Cumartesi – Pazar 18:00 – 19:30
Başlangıç düzey Arapça kursu.

YUNANCA KURSU
Cuma 18:00-19:30
Başlangıç düzey Yunanca kursu.

LADİNO ATÖLYESİ
Temel düzey Ladino dili ve kültürü atölyesi.
Kursiyerlerin talebine göre günü belirlenecek.

YARATICI YAZARLIK VE SENARYO ATÖLYESİ
Pazartesi 19:30-21:30
Yaratıcı yazarlık ve senaryo yazımına yönelik temel ve orta düzeyde atölye

FELSEFE ATÖLYESİ
Çarşamba 17:00-19:30- Pazar 17:00-19:30
Her hafta bir tema.
Talebe göre Çarşamba yahut Pazar günü.

YOGA ATÖLYESİ
Çarşamba 19:30-20:30
Her yaş ve her seviyeye uygun. Nefes farkındalığı, yoga hareketleri, meditasyon ve yoga felsefesini içerir. Bağımsız seanslar.

PERMAKÜLTÜR ATÖLYESİ
Uygulamalı şehir ve balkon bahçeciliği atölyesi.
8-9 Eylül toplam 12 saat

 

Son değişiklik Pazartesi, 02 Temmuz 2018 18:18
Yorum yapmak için oturum açın