Pazartesi, 04 Temmuz 2016 14:42

Heybeliada Gönüllüler Derneği’nde bayrak değişimi

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Heybeliada Gönüllüleri Derneği Olağan Genel Kurulu Toplantısı 11 Haziran 2016 tarihinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi. Genel Kurul’da yeni yönetim kurulu başkanlığı görevini Haluk Eyidoğan üstlendi.

Eski Başkan Faruk Berksan, Heybeliada’daki her görüşteki insanı, (Kızılay’da Adalar için yaptığı gibi), Heybeliada bayrağı altında topladı. Her partiden, her kültürden, her meslekten, her yaştan vs. insan Heybeliada şapkası altında birleşti ve işbirliği yaptı. Heybeliada ve Adalar’daki pek çok farklı kurumla işbirliği yaptı. Böylece Heybeliada’da sayısız projeye imza atılmasına vesile oldu. Yeni yönetim ve yeni başkandan da beklentimiz bu birleştirici ruh ve ortak zemini daha da geliştirip ileriye taşımasıdır.

Heybeliada Gönüllüler Derneği, Adalar’da en aktif çalışan Demokratik Kitle Örgütleri’nden birisidir. Derneğin yeni başkanı da Heybeliadalı olup, çok yönlü ve aktif bir kişiliğe sahiptir.

Haluk Eyidoğan’a sorduk:

Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Umudumuz şu ki zorlu ülke ve ada gündeminde dernek olarak üzerinize düşen görevleri her zamankinden daha fazla sahiplenerek yolunuza devam etmenizdir. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Ben, Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN. İstanbul Fatih’te doğdum. Eyüp Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Kürsüsü’nde tahsilime devam ettim. Aynı yerde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladım. 1976 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Kürsüsü’nde asistan olarak akademik hayatıma başladı. İTÜ’de Sismoloji (Deprembilim) dalında 1983 yılında Doktor, 1987 yılında Doçent ve 1993 yılında Profesör unvanını aldım.

2011-2015 yılları arasında TBMM 24. Dönemde CHP İstanbul Milletvekilliği yaptım.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Türkiye Jeoloji Kurumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Heybeliada Gönüllüleri Derneği, Heybeliada Kütüphane Koruma Derneği, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Derneği, Heybeliada Lions Kulübü, Türkiye Deprem Vakfı üyesiyim. Gönül Armağan Eyidoğan’la evliyim ve iki çocuğum var.

Kendinizi bulunduğunuz, yaşadığınız yere adamışsınız. Sorumlu ve duyarlı bir kişiliğe sahip olmanız hem dernek hem de Adalar için, il için bir şans ve motivasyon kaynağı aslında. Yabancısı olmadığınız bu kurumun, Heybeliada Gönüllüler Derneği (HGD)’nin başkanlığınızdaki yeni yönetimin yol haritası nedir? Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi anlatabilir misiniz?

HGD’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Haluk Eyidoğan (Yönetim Kurulu Başkanı), Yahya Bayrak (Başkan Yardımcısı), Mahmut Baki Tatoğlu (Genel Sekreter), Faik Günay Aykut (Sayman), Zeynep Sohtorik, Selahattin Sönmez, Sibel Altıoklar Denetim Kurulu: Faruk Berksan (Başkan), Mehmet Adnan Mete, İrfan Sevin

Disiplin Kurulu: Tunç Uluğ (Başkan), Atila Çalhan, Mustafa Fahri Refiğ

HGD’nin amacı tüzüğümüzde şöyle belirtilmiştir:

“Dernek, Heybeliada’da yaşayan kişilerce hiçbir siyasi, ideolojik, kişisel çıkar gözetmeden Ada’daki kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif faaliyetleri geliştirmek, doğal ve tarihi dokusunu korumak, Ada’yı geliştirecek, güzelleştirecek projeler yapmak ve yaptırmak, sosyal yardımlaşmayı sağlamak, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti desteklemek amacı ile kurulmuştur.”

Tüzüğündeki amaçlara uygun olarak başta Heybeliada olmak üzere Adalarımızda kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif faaliyetler sürdürmüştür. Ulaşım, eğitim, sağlık, çevre, doğa ve sportif imkânlara yönelik sorun ve çözüm önerilerini kapsayan toplantı ve raporlama çalışmalarına katılım sağlamıştır. Adaların tarihi ve doğal kimliğine yönelik çalışmalara destek sağlamıştır.

Katılım ve destek sağladığımız en son faaliyetlerden birkaçı şunlardır:

Doğada çözülmeyen plastik poşet kullanımı yerine çabuk çözünebilir plastik poşet, kese kâğıdı ve bez torba kullanımı konusunda resmi ve diğer STK’larla işbirliği yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Heybeliada’daki sağlık biriminde hafta sonu nöbetçi hekim ve sağlık hizmeti ile ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış ve hizmet biriminin yerleşeceği mekânın düzenlenmesine destek sağlanmıştır. Adalar Ulaşım Çalıştayı’na katılım ve destek sağlanmıştır.

Kısa vadede çeşitli konserler, konferanslar ve spor faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Heybeliada’daki diğer STK’larla amaçlarımız doğrultusunda, özellikle kültürel ve eğitim faaliyetlerine yönelik projelerde işbirlikleri yapılacaktır. Adalarda denizde ulaşım ile ilgili sorunların çözümü için süren çalışmalara katılım sürdürülecektir. Heybeliada’nın “kordonu” sayılan sahil bandındaki iskelelerin yarattığı kirlilik, çeşitli deniz araçlarının yolcu taşımadaki tarife ve ücretlendirme sorunları ile ilgili girişimler sürdürülecektir.

Orta ve uzun vadede, Adalar’da giderek artan ve “artık Adalar’da trafik var” dedirtecek ve sorunlar yaratan gelişmeye yönelik çözüm geliştirme yönünde çalışmalara katılım sağlanacaktır. 

Adaların “Yavaş Şehir” olma özelliğinin korunması için çaba sarf edilecektir. Plajların adada ikamet eden halka ücretsiz kullanımı konusunda yapılan girişimler sürdürülecektir. Restorasyonu yakında bitecek Heybeliada Kütüphanesi’nin Heybeliada’nın kültür hayatına yine kütüphane olarak katılması yönünde çaba sarf edilecektir.

Orta ve uzun vadede yapmak istediğimiz çalışmalardan birisi de Adalar’ın ve Heybeliada’nın başta deprem olmak üzere diğer afetlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesini ve deprem riskini azaltacak önlem ve hazırlıklar konusunda bir sivil inisiyatif başlatmak. Bildiğiniz gibi Adalar beklenen İstanbul depreminden en fazla etkilenecek yerlerden biridir. Burada yaşayan bireylerin ve ilgili kurumların bu konudaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla Heybeliada Gönüllüleri ve diğer STK’lar ile birlikte çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Eğitim, arama-kurtarma alt yapısının hazırlanması, mevcut yapıların güçlendirilmesi gibi çalışmalar sayılabilir.

Derneğinizin Adada ya da Adalar’daki misyonu nedir?

Doğal, tarihi ve arkeolojik SİT ALANI niteliğindeki Adalar ve Heybeliada’daki kültürel değerlerin, kimliklerin ve yaşanabilir mekân özelliklerinin korunması, ihya edilmesi ve bu konuda halkımızın bilinçlendirilerek sorunların çözümünde Heybeliada Halkının katılımının sağlanması misyonumuzdur.

Son söz olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Adalar’ımızı seviyoruz ve herkesin sevmesini ve korumasını istiyoruz.

 

 

 

Son değişiklik Pazartesi, 04 Temmuz 2016 16:46
Yorum yapmak için oturum açın