Cumartesi, 18 Nisan 2020 12:40

Adalılar Taleplerini Güncelledi (15 Nisan 2020)

Ögeyi değerlendirin
(1 Oylayın)

 

Adalar’da COVID-19’a karşı, hastalığın yayılmasını kontrol altına alacak ve önleyecek,
insanların korunmasını sağlayacak önlemler: 3
15 Nisan 2020

Değerli Adalılar,

İstanbul’un Adalar İlçesinde yaşayanlar olarak Adalarımızın anakaraya olan uzaklığının COVİD 19 hastalığının yayılmasının önünde engel teşkil etmediğini görüyoruz. Zira anakara ile Adalar arasında farklı nedenlerle her gün gidiş gelişler devam etmektedir. 

İstanbul’da süreli ve kontrollü sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği sürece adalarımız anakaradan gelecek virüsün yayılmasına karşı açık olmaya devam edecektir.  Bu nedenle Adaları salgına karşı etkin bir şekilde korumak üzere önlemlerin alınması gerekmektedir; Adalar ancak bu önlemlerin acilen uygulamaya geçirilmesiyle kendisini korumaya alabilir.  Bizler Adalar’da yaşayan ve salgın nedeniyle aralarında dayanışma ağları oluşturmuş ve oluşturmakta olan insanlar olarak, 28 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde “Adalar’da COVİD 19’a karşı, hastalığın yayılmasını kontrol altına alacak ve önleyecek, insanların korunmasını sağlayacak önlemler” başlıklı önerilerimizi hazırlamış ve bunu ilgili kurumlara iletmiştik. 

Ancak, salgın her gün yeni boyut kazanarak devam etmekte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurular ve alınan önlemler farklılaşmakta. Buna bağlı olarak Adalarımızda da durum değişmekte ve bağlı olarak yeni önlemlere ihtiyaç duyulmakta. Bu kapsamda durum değerlendirmesi yaparak, değerlendirilmek üzere aşağıdaki önerilerimizi hazırladık.

Salgının kamu yönetimi-yerel yönetim ve Adalar’da yaşayan bizlerin katılımı ve birlikteliği üstesinden gelebileceğime inançla paylaşıyoruz.

Sağlıklı günlerde yine hep birlikte olmak umuduyla…

YENİ ÖNLEMLERE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

1. Adalar için Pandemi Kurulu oluşturulması önerimizi yinelemek istiyoruz. Kaymakam, Belediye Başkanı, ilçe sağlık kurulu başkanı, 5 mahalle muhtarından ve 5 Aile Hekiminden seçilmiş temsilciler, ilgili meslek kuruluşlarıyla STK’lardan seçilmiş temsilcilerin katılımıyla bu kurulun toplanmasını ve alınacak önlemleri kararlaştırmasını, uygulama ve takibi yapmasını yaşamsal önemde buluyoruz.

     Acil Önlemler Paketi başlıklarını şu şekilde görüyoruz:

2. Adalara giriş çıkış kontrol altına alınmalıdır:

a. Bu kapsamda ulaşıma ilişkin zorunluluklar tanımlanıp, bunlar dışında giriş çıkış zorlaştırılabilir.

b. İşe gidip gelmesi zorunlu olanlar ve sağlık ve tedarik zinciri çalışanları ve görevlileri dışında, işyerleri ve evleri Adalar'da olmayanların giriş çıkışlarının durdurulması başlıca önlem olabilir.

c. Süregiden inşaatlar 3 hafta süreyle durdurulabilir, ya da sadece Adalar’da ikamet eden çalışanlara izin verilebilir.

d. Denetimi sağlayabilmek için, Şehirde Adalar iskelelerinde görevlendirilmek üzere (Vapur, Mavi Marmara, Prens Tur, Turyol ve Maltepe yük iskeleleri) İBB’den zabıta talep edilebilir, Ada Kart, Görevli Kartı ve Adalar’da işyeri- ikameti olduğunu beyan edemeyenler dışında gezinti ve farklı nedenlerle Adalar’ı ziyaret edenler engellenebilir. İçişleri Bakanlığı’nın sahil, orman gezintileri ve piknik yasağı, yasal yaptırım olarak kullanılabilir.

 

Yaygın test ve filyasyon

a. Kamuda, belediye hizmetlerinde ve temel hizmetler alanında çalışanlar (sağlık, eczane, temizlik, hizmetler, perakende satış, lojistik, taşıma, 65 yaş üstü destek hizmet çalışanları, gibi) kademeli olarak ve hızla teste tabi tutulabilir. Yapılan testler de göstermiştir ki böylelikle semptom vermeden hizmete devam eden ve çok kişiyle ilişkisi olanlarda pozitif bulguları ortaya çıkacak ve bulaşın önüne geçilebilecektir.

 

5. Bilgilendirme, dayanışma ve paylaşma

a. Doğru ve güvenilir bilgi bu kriz sürecinde en önemli yardımcımız olacaktır. Adalarımızda başta sağlık altyapısının durumu olmak üzere, alınan koruyucu önlemler, enfekte ve karantina altındaki vaka sayılarının resmi olarak paylaşılması, kriz yönetimini kolaylaştıracak, güveni pekiştirecektir.

b. Adalarımızda dezavantajlı gruplara ek olarak, yeni koşullarda işini aşını kaybetmiş insanların, ailelerin varlığı bir gerçektir. Herkesin katılımına açık, güvenilir, şeffaf dayanışma ağlarının oluşması için her düzeyde çaba gösterilebilir.

c. Tüm dünyada yerel kamu yönetimleri ve gönüllü yerel inisiyatiflerle sivil toplumun ortak çalışmalarına vurgu öne çıkmakta ve salgınla mücadeledeki öneminin altı çizilmektedir. Adalarımız bu tarz çalışmaya Türkiye’de en çok hazır olan yerlerden biridir. Kendiliğinden ortaya çıkan yerel inisiyatifler cesaretlendirilir, kamu yönetimi ve yerel yönetim tarafından işbirliğine davet edilir ve koordine edilebilirse, bundan büyük fayda sağlanacak, alınan önlemler daha kolay hayata geçebilecek, etkili olarak uygulanabilecektir.

 

Son değişiklik Salı, 21 Nisan 2020 15:05
Yorum yapmak için oturum açın