Pazartesi, 03 Mayıs 2021 16:30

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması II. Aşama Bilgilendirme Toplantısı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması II. Aşama Bilgilendirme toplantısı 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 14:00 de çevrimiçi olarak yapıldı.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından düzenlenen yarışma sürecinde bugüne kadar gelinen noktaya dair bilgilendirme yapıldı. Yarışmanın ilk etabının tamamlandığı ve 2.Mayıs-2 Temmuz tarihleri arasında ikinci etabın süreceği anlatıldı. Katılan 25 projeden 10 projenin ikinci etaba kaldığı belirtildi. 22.Haziran.2021 tarihi 2. etaba kalan yarışmacıların projelerini teslim tarihi ve 3.Temmuz.2021 ‘de de yarışma süreci kolokyum ile sona erecek.

Bu toplantının amacı düzenleyenler tarafından katılım süreci çerçevesinde Adalılar başta olmak üzere sürecin ayrılmaz parçası olan kişi ve kurumlar ile beraber kurgulanması hedeflenen etkinliklere ve katılım sürecinin geleceğine dair görüş, öneri ve talepler alınması olarak belirlenmişti.

Yaklaşık 75 kişinin katıldığı çevrimiçi toplantıda, İPA yetkilileri bugüne kadar yapılanları kısa bir şekilde özetlediler ve yarışmanın sonlanmasına kadar geçecek 60 günlük zaman dilimi içinde katılımı sürdürmek için yapılabilecek etkinlikler ile ilgili toplantıya katılanlardan görüş istediler. Etkinlikler konusunda bugüne kadar ilişki kurmuş oldukları STK ve Sivil Platformların bu konudaki çalışmalarına kısaca işaret ettiler.

1 saat 15 dakika süren toplantıda öne çıkan düşünce ve öneriler şunlardı:

  • Meydanın bugünkü hayatında her an var olan bina sahipleri ve işletmecilerin yani günlük paydaşların katılım sürecine yeterince katılmadıkları ve bu katılım içinde bir etkinliğin olmadığı,
  • Bu paydaşların işyeri ve mal sahibi olmalarından dolayı meydanın bundan sonraki hayatında yasal haklar ve ekonomik etkinlik açısından üzerinde durulması ve kararların oluşumunda ortaklıklarının ve uzlaşmalarının hesaba katılması gerektiği söylendi.
  • Bu çabanın ise Kent Konseyi tarafından gösterilmesinin doğru olacağı belirtildi.
  • Meydanın sosyal dezavantajlı grupların bulunduğu bir yer olmasının bu gruplar ile onların sorunlarına çözüm arayarak ilerlenmesi ve bunu yaparken tarihi ve kültürel mirasın gözetilmesi önerildi,
  • Meydan kentsel planlama yaklaşımının bir soylulaştırma projesi olmamasının üzerinde duruldu,
  • Adaları ilgilendiren ekolojik ve kültürel sorunların ve bu sorunlar karşısında dünyanın seçkin proje örneklerinin bu alanda konuşularak, tartışılarak, sunularak bir farkındalık yaratılmasının gerektiği söylendi,
  • Meydanın yönetilmesin de ayrıca önemli bir olduğu ve bundan sonra da olacağı, bunun için İPA nın bu konunun umanlarını harekete geçiren ve gerekirse bu konularla ilgili küratör desteği alarak soruna eğilmesi önerildi,
  • Meydandaki bugünkü kendiliğinden süren ekonomik gelişmenin ve bunun yapılı çevreye verdiği veya vereceği zararların olduğu, bunun önüne geçmek için zamanın az olduğu anlatıldı,
  • Meydanla ilgili verilecek kararlarının sadece yarışma ile olamayacağı, hazırlanmakta olan imar planları ve strateji belgesinin çerçevesinde konuşulmasının daha bütüncül bir yaklaşım olacağı söylendi.
  • İstanbul Kent Konseyi ve Adalar Kent Konseyi yetkilileri de bu 60 günlük sürecin kolaylaştırıcısı olmayı hedeflediklerini anlattılar.
Son değişiklik Salı, 04 Mayıs 2021 20:37
Yorum yapmak için oturum açın