Cuma, 04 Eylül 2020 00:38

İBB Şehir Planlama ekibi ile bir gün: Masalar kuruldu, destek, katılım, işbirliği bekleniyor...

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 1/5000 Koruma amaçlı İmar Planı çalışmaları katılım masaları ile devam ediyor.

24-28 Ağustos Kınalıada’da ve 31 Ağustos- 4 Eylül Burgazada’da katılım masaları çalışmaları tamamlandı. İBB Planlama ekibinden 5 uzman kurulan masalarda görevliydiler. Onlarla 3 Eylül Perşembe günü Burgazada’da buluştuk, sohbet ettik.

Katılım masalarını 153 Beyaz Masa ekibiyle birlikte kurmuşlardı. Adalılar masalara epeyce ilgi göstermişler, sorunlarını anlatmışlar, şikayetlerini dile getirmişlerdi. Hepsini tek tek not aldıklarını söylüyorlardı.

Yapılan sadece masa başı çalışması değildi. Her iki adada da katılımcı Adalılarla birlikte yürümüşler, yerinde gözlemler yapmışlar, anlatılanları dinlemişlerdi bu yürüyüşler esnasında. Yerinde tespit ve gözlemlerin çok yararlı olduğunu söylüyorlardı.

Kahvelere de girmişlerdi, manastır bahçelerine de. Kınalıada’nın tepesindeki Hristos Manastırı bahçesindeki sohbetlerden, söylenenlerden, anlatılanlardan çok etkilendiklerini söylüyorlardı.

Adalar’daki işletmeler ve işletmecileri de ziyaret ettiklerini, ada halkının özellikle kıyı kullanımı ile ilgili şikayetlerini paylaştıklarını anlatmaları ilginçti. İşletmecilerin ne söylediğini, ne yanıt verdiğini öğrenemedik pek.

En çok merak ettiklerimizden biri, çocuklarla birlikte yapacaklarını açıkladıkları, duyurdukları etkinliklerdi. Bu sorumuza gözleri parlayarak yanıt aldık hepsinden. Sanki çocuklarla alışverişleri en samimi, doyurucu olandı. Çocuk bakışının farklı, yalın olduğunu ve kendilerine çok şey kattığını anlattılar. En çok hoşlarına giden ise çocukların ilgisi olmuş. Katılırlar, gelirler mi diye pek endişe etmişler belli ki.

Konuşmanın burasında, Adalar’da kurulmuş olan Barış İçin Müzik Çocuk Orkestrası ile ilgili bilgi verdik. Bu konu hakkında daha çok bilgilenmek istediklerini söylediler.

Kınalıada’da balıkçı barınağındaki su ürünleri kooperatifleri yöneticileri ve üyeleri ile de görüşmüşler, diğer adalarda da ziyaret etmeyi planlıyorlar.

Yaptıkları tüm bu gözlem, Adalılardan gelen istek ve şikayetleri derleyip toplayıp, hem İBB’nin ilgili birimlerine ileteceklerini ve hem de plan çalışmalarının takibinin yapıldığı internet sitesine yükleneceğini söylediler.

Çalışma Grubu Tema toplantıları başlıyor

Çalışma programları içinde bulunan ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ve Adalılara duyurulan 9 başlıkta çalışma grubu toplantıları 4 Eylül Cuma günü Burgaz’da başlıyor.

Bu grup çalışmalarına tema toplantıları diyorlar. Bu ilk toplantılarda amaç çalışma gruplarını kurmak, bu gruplara tema ile ilgili alt başlıkları sunmak ve bu başlıklar üzerinde grupların çalışma model ve yöntemi konusunda bir tartışma yapmak olacak. Daha sonra da grupların belirlenen sürelerde çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Her tema grubunun moderatörleri, 9. çalışma grubu olan yönetim ve planlama çalışma grubunu oluşturacak.

Tematik toplantılar Kınalı hariç 3 adaya dağılmış durumda. (Tema grupları çalışma takvimine bakılabilir)

Tüm bu çalışma-tema gruplarından elde edilen veriler, daha sonra Büyükada’da kurulacak ve planlama çalışmalarının da koordinasyonunu sağlayacak olan bir plan ofisi tarafından derlenecek, geliştirilecek, bir anlamda tüm süreç buradan koordine edilecek.

Adalar koruma amaçlı imar planlarının katılımcı modeller ile yapılması ve yerel özelliklere göre yöntem geliştirilmesi gerçekten önemli bir ilk.

Ekibin genç uzmanlardan oluşması ve önyargısız bir şekilde tüm paydaşların katıldığı bir büyük ekibe kolaylaştırıcılık yaparak toparlayıcı bir rolü üstlenmeye niyetli görünmeleri çok önemli ve umut verici. Adalıların ve Adalı sivil toplumun önyargısız desteğini, işbirliğini çok önemsiyorlar. Her şeyi biz biliriz düşüncesinde değiller. Birlikte öğrenmeye, birlikte geliştirmeye, çalışmaya açıklar.

Plan yapmanın da, tamamlanan planların uygulanmasının da, aksayan yönlerinin düzeltilmesinin de bir süreç olduğunu ve bunun hiç bitmeyeceğini biliyorlar.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI VE PLANLAMA TEMALARI

YÖNETİM VE PLANLAMA/ Birlikte Yönetim ve Planlama (18 Eylül 14:30 Büyükada)

Adalar’da kentin geleceğinin yönetimi için sürekli ve açık bilgi alışverişine dayanan, farklı seslerin ve görüşlerin paylaşılabildiği, birlikte çalışma kültürünün hâkim olduğu, ortaklaşa karar üretilen, katılımcı bir planlama yaklaşımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak birlikte yönetmeye ilişkin ilkeler, hedefler, eylem alanları ve sorumlukların belirleneceği bir yol haritası olan Strateji Belgesi, Adalar halkıyla birlikte hazırlanacaktır.

EKOLOJİ/ Ekoloji Odaklı Planlama (4 Eylül 14:00 Cemevi Bahçesi – Burgazada)

Adalar ilçesinde geliştirilecek “Ekoloji Odaklı Planlama” yaklaşımı ile kentsel kullanımların ve ekonomik sektörlerindoğal yaşam üzerinde oluşturduğu tehditlerin engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistem ilişkilerinin korunması ve yaşatılması, orman, deniz ve kıyı alanlarının kapasitelerinin belirlenmesi ve öncelikli olarak korunması hedeflenmektedir.

KÜLTÜREL MİRAS/ Korunan ve Yaşayan Kültürel Miras (4 Eylül 17:00 Cemevi Bahçesi – Burgazada)

Adalar’ın kimlik, bellek ve kültürel miras öğeleri dikkate alınarak, somut ve soyut kültürel mirasın, yerleşme dokusu ve siluetin korunması ve yaşatılması, katılımcı bir kültürel miras yönetimi yaklaşımının oluşturulması ve kültürel altyapının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

TURİZM/ Çevre ve Yerellik Odaklı Turizm (16 Eylül 14:00 Büyükada)

Adalar’ın kendine özgü turizm değerlerinin; Adalıların ve İstanbulluların ihtiyaç ve beklentileri de göz önünde bulundurularak; çevreye, topluma ve kültürel varlıklara zarar vermeden yönetilmesi ve Adalılara yönelik ekonomik faydalarının arttırılması hedeflenmektedir.

ULAŞIM VE ALTYAPI/ Sürdürülebilir Ulaşım ve Altyapı Sistemleri (15 Eylül 14:00 Büyükada)

Adalar’ın sosyal yaşamı, koruma öncelikleri, coğrafi yapısı ve ada olmasından kaynaklı yaşadığı dezavantajlar da dikkate alınarak uygun ulaşım ve altyapı sistemlerinin geliştirilmesi, Ada ekolojisine uygun yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının araştırılarak, kendine yeterliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

EKONOMİ/ Kendi Kendine Yeten Ekonomi (16 Eylül 17:00 Büyükada)

Adalar’ın kendine özgü kent yaşamına uygun üretim ve ticaret biçimlerinin geliştirilmesi, istihdam olanaklarının çeşitlendirilerek arttırılması; kültür ekonomisi, tarım, hayvancılık, balıkçılık, seracılık ve arıcılık gibi potansiyellerin turizme alternatif faaliyetler olarak teşvik edilmesi ve ana karaya bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.

AFET VE KRİZLER/ Afet ve Krizlere Dayanıklılık (9 Eylül 14:00 Heybeliada)

Adalar’da deprem, sel, tsunami gibi afetler ile orman yangını, salgın hastalık ve iklim krizi gibi yaşamı tehdit eden risklere yönelik önlemlerin geliştirilmesi, mevcut deneyimlerden ders alınarak, afetlere dayanıklılığın arttırılmasına yönelik çalışmaların bütün planlama çalışma başlıklarında değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

SOSYAL HİZMETLER VE YAŞAM/ Eşit ve Adil Sosyal Yaşam (11 Eylül 17:00 Heybeliada)

Adalar’da eğitim, sağlık ve kültür tesislerine, sosyal hizmetlere ve kamusal alanlara yönelik ihtiyaçların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi ve eşitlikçi ve adil bir yaklaşımla yetersizliklerin giderilmesi, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve toplumsal etkileşimin arttırılması hedeflenmektedir.

KENTSEL ÇEVRE/ Yaşanabilir Kentsel Çevre (11 Eylül 14:00 Heybeliada)

Adalar’da kentsel özgün karakterin korunarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kentsel peyzaj uygulamaları ve düzenlemelerin çevre ile uyumlu, dayanıklı ve kullanışlı olacak şekilde gerçekleştirilmesi, sürekli bakımlı tutulması, yapıların yenilenmesi sürecinde sürdürülebilir mimarlık ilkelerinin uygulanması hedeflenmektedir.

Son değişiklik Cuma, 04 Eylül 2020 00:57
Yorum yapmak için oturum açın