Çarşamba, 04 Mart 2020 03:43

İBB Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmalarına Başladı

Ögeyi değerlendirin
(1 Oylayın)

Fotoğraf

2017 yılında mahkeme kararı ile iptal edilen 1/5000 Adalar Koruma Amaçlı İmar Planı yerine yeni plan çalışmalarının ilk adımları İBB tarafından atılmaya başlandı. İlk katılım toplantısı da 18 Şubat 2020 tarihinde Büyükada’da yapıldı aynı gün öğleden sonra Heybeliada toplantısı vardı. 19 Şubat 2020 tarihinde de Burgazada ve Kınalıada toplantıları gerçekleşti.

Sizlere katıldığım ilk toplantının notlarını iletiyorum.

Toplantı saat 10:00 civarında Büyükada İSMEK salonunda başladı. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nden bir ekip sunum yaptı. Ana temaları imar planlarının hazırlanmasında “katılım”dı.

Toplantı Bir Sunumla Başladı

Toplantıyı açan İBB Şehir Planlama Müdürü Fatih Doğan’dı.

2019 sonu itibarı ile Adalar Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını, kurum görüşleri alma aşamasını tamamladıklarını söyledi. Katılım toplantılarına şimdi başlamış olduklarını ve imar planı çalışmalarının da esas olarak bu toplantı ile başladığını ifade etti. Katılım sürecinin iyi işletilmesi gerektiğini ve bunun için kendi kurumsal kapasitelerini de geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Planlama ekibinin içinde ayrı bir katılım grubu oluşturduklarını anlattı. Geçiş dönemi yapılanma koşullarının çıkmış olmasından dolayı da planın bir an önce çıkmasının aciliyet kazandığını ifade etti. “Hızlı hareket edeceğiz ve planı yıl sonuna kadar İBB Meclisine sunacağız” dedi ve halkın katılımını önceleyen bir plan yapmakta kararlı olduklarını belirtti.

Bundan sonra sunumu Sündüz Güner sürdürdü. O da bu yıl planın yapılacağını ve bu planın farklılığının katılım olacağını söyledi. Katılım ve bilgilendirme toplantılarına önem verdiklerini söyledi. Adalar’ın turizm ile gelen sorunları ve avantajları olduğunu, deprem riski gibi bir afet sorunu olduğunu bunları ve bunlar gibi konuları tespit ederken ve çözerken Adalılarla birlikte çalışacaklarını söyledi. Adalar’ın bugüne kadar olan planlama kronolojisini aktardı ve son planda mahkeme kararının hangi hususları öne çıkararak planı iptal ettiğini izah etti.

Bu arada 10.01.2020 tarihinde alınan geçiş dönemi yapılanma koşullarına da değindi.

Sonuncu sunumu yapan Miray Özkan’dı.

Koruma esaslı imar planlarında öncelikle nelerin belirlenmesi gerektiğinden söz etti. Arazi parçalarının genel kullanımlarının nasıl olduğu, nüfusun dağılımı ve yoğunluğu vb. Koruma esaslarının ve koruma alanlarının belirlenmesinden söz etti.

Plan süreçlerine değinirken 2020 yılı sonunda İBB Meclisine verilmesine yönelik bir program sundu.

Haziran 2020 ye kadar saha çalışmaları toplantılar anketler vb. ile tespitler yapmak, analiz ve sentezlerin sonuçlarını Haziran’da Adalılarla paylaşmaktan söz etti. Ekim ayında plan notları ve raporunun tamamlanmasını hedeflediklerini ve yıl sonunda da planı meclise göndereceklerini söyledi.

Olabildiğince şeffaf bir katılım sürecinin planın Adalılarca sahiplenilmesini sağlayacağını ve sonuçta hukuki ihtilafların azalacağını belirtti.

Katılım sürecini yürütecek katılım gönüllülerini belirlemek istediklerini ve katılmak isteyenlerin hemen kaydedileceğini söyledi. Bununla ilgili de bir eylem planı yapılmasının gerektiğini, bu planı gönüllülerle birlikte yapabileceklerini anlattı.

Ana konuların belirlenmesi ve mülakatların, odak çalışma gruplarının ve saha çalışmalarının bunun ertesinde süreceğini ve çalışmalar da konuya göre gerekli uzman desteğinin sağlanacağını söyledi.

Sunum Sonrası

Bu grubun katılım konusunu önceleyen bir yaklaşımla gelmiş olması önemli ve değerliydi. Tamamen sürece ve yönteme odaklı bir sunum yaptılar. Salondan Adalar’ın en güncel sorunlarını ve geçmişteki imar planı ile ilgili endişelerini dile getirmeye çalışan konuşmalar, sorular oldu bunlara cevap vermeye çalıştılar. Ama esas vurgulamak istedikleri planlama sürecine Adalıların katılımının sağlanmasıydı. Bu konuda kararlı bir tavır izlediler. Adalılardan kendilerine güvenmelerini istediler.

Toplantı katılım modelinin nasıl olması gerektiği konusuna daha çok odaklanmalıydı. Fakat genel heyecan ve eğilim doğal olarak, geçmişte yaşanmış olan katılımsız imar planı çalışmalarının endişesi, en son yapılan Ulaşım Çalıştayı’nın sonuçlarının alınan kararlara yansıtılmadığı, çalıştay sonuç bildirgesinin bile yayınlanmadığı, ve bunlardan dolayı planı yapmaktan sorumlu İBB ye bir güvensizlik olduğu salondaki katılımcılar tarafından dile getirildi.

Gene salondaki konuşmacılar katılım modelini ve araçlarının belirleyecek olan bir ara yüzün oluşturulmasının önemli olduğunu belirttiler. Bunu onların önerdiği katılım gönüllüleri modelinin bir üstünde Adalar’ın STK temsilcilerinden oluşan ve herkese açık bir grubun süreci yönetmesi ve izlemesi gerektiğini vurgulandı.

Sunum sonrasında fayton konusu başta olmak üzere Adalar’ın sorunları ile ilgili konuşmalar oldu. Bunların ayrıntısına girmiyorum. Sadece faytonların kaldırılmasının imar planı ve genel imar gelişimi üzerinde olumsuz etki yapacağının da ayrıca şiddetle savunulduğu söyleyeyim.

 

Son değişiklik Perşembe, 05 Mart 2020 12:29
Yorum yapmak için oturum açın