Cuma, 01 Kasım 2019 12:39

Adalar Belediyesi Büyükada Halk Toplantısı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

toplantı

Adalar Belediyesi Ekim ayında dört adada yapmayı planladığı halk toplantılarından sonuncusunu 25 Ekim’de Büyükada’da yaptı. Toplantıya Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül başkanlık etti ve belediye meclis üyeleri de katıldılar. Toplantı Büyükada Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde yapıldı ve yaklaşık 150 Büyükadalının katılımı vardı.

Toplantıyı Erdem Gül açtı ve Adalıların kendisine ve meclis üyelerine her türlü soruyu en açık şekilde sorabileceklerini belirttikten sonra Adalar’daki dedikoduların ve asılsız söylentilerin bu toplantılarla önünün alınabileceğini söyledi. Soru cevap şeklinde olmadan Adalıların görüşlerini tek tek belirtmelerini istedi ve iki saat boyunca sözü Adalılar aldı.

Toplantı Adalar’ın sorunlarının bazen tekrarlara düşülse de bir görüş, çözüm önerisi ve şikayet dinleme toplantısı şeklinde cereyan etti. Katılanlar arasından yaklaşık 25 Adalı konuştu.

 
toplantı
toplantı
CLICK-TO-SELECT-IMAGE
 

Bu konuşmalar içinde sözü edilen konuları kısaca özetlersek:

 • Adalar’ın temizlik ve çöp sorunu öne çıkan konulardandı. Çöplerin toplanmasındaki zorluklar ve belediyenin bu konuda zaman zaman acze düşmesi ve bunun en önemli nedeninin eleman yetersizliği olduğu, çöp toplama noktalarının azlığı konuşuldu.
 • Toplanan çöplerin ayrıştırılmasının önemli olduğu, cam toplama kutularının İBB’den istenmesinin ve bir an önce bu düzene geçilmesinin gerektiği anlatıldı.
 • Adalar’da arıtma tesisinin olmadığı ve kanalizasyon atığının Adalar’ın açığına denize gittiğini bunun önemsenmesi gerektiği belirtildi.
 • Büyükada çarşısında ve Çınar caddesindeki kaldırım işgallerinin bu ana yolları itfaiye ve ambulansın dahi giremeyeceği şekilde daralttığı konuşuldu.
 • Esnaf tarafından yapılan yol ve kaldırım işgallerinin iyice arttığı ve yayaların hareketlerini kısıtladığı ve buna karşı zabıtanın hiçbir şey yapmadığı çeşitli konuşmacılar tarafından dile getirildi.
 • Adalar’da tabelaların Arapça olmasından şikayet eden konuşmacının yanı sıra tabela ve pankart kirliliğinin de ciddi bir estetik sorun yarattığı ve buna karşı önlem alınması gerektiği konuşuldu.
 • Aynı şekilde gürültü kirliliği- özellikle bazı dükkanlardan dış mekanları rahatsız edecek volümde müzik yayını yapılmasının da önemli bir çirkinlik yarattığı vurgusu yapıldı.
 • Adalar’da son 4 aydır iyice başıboş hale gelmiş olan işportacılığın engellenmesi ve buna bir düzen getirilmesi gerektiği belirtildi. Bunun yanında konuyla ilgili olsun olmasın her türlü esnafın dükkanlarının önünde aynı hediyelik eşya işportacılığı yapmasının da engellenmesi gerektiği konuşuldu.
 • Bisiklet kiralama ticari faaliyetinin Ada’nın yollarında can güvenliğini tehdit eden bir kaos yarattığı ve bu sektöre bazı yaptırımların uygulanması gerektiği, kuralların uygulanmasının önemli olduğu ve en azından bisiklete binenlerin kask giyme zorunluluğunun denetlenmesi konuşuldu. Ayrıca bisiklet kiralama dükkanlarının bisiklete binme yasağı olan alanlarda olmasının engellenmesi ve bisikletlerin yasak alanların dışında bir yerde tutulmasının gerekliliği ve bisiklet kiralayan esnafın da belli bir havuz sisteminden pay alarak bu faaliyeti yürütmesinin önemi konuşuldu.
 • Akülü araçlara kural getirilmesi tartışılırken, bunların yasal olmadığı gerekçesi ile toplanmasının gerektiği söylendi. Daha önceki belediyeler tarafından verilen plakaların bugünkü 6500 civarındaki akülü aracın ada yollarına yayılmasının nedeni olduğu vurgulandı. Bu yasak tavrına karşılık olarak toplu taşımanın gerçekleşmesi ile akülü araçlara düzenleme getirilmesinin bir arada düşünülmesinin gerektiği konusunda görüşler sunuldu. Bir yandan bu eleştiriler yapılırken bir konuşmacı da park etmiş akülü araçların yollarda çirkinlik ve düzensizlik yaratmasının engellenmesi için Çınar Meydanı’nın altına iki katlı park yeri yapılması ve boş kilise bahçesinin bu amaçla kullanılmasının doğru olacağı yolunda görüş bildirdi.
 • Akülü araçlarla ulaşım talep etmenin sonunun olmadığı, bu araçların modelinin tipinin de vereceği hizmet türünün de sonunun olmadığı, eğer bunda ısrar edilirse sonunda keyfiliğin iyice artacağı ve daha büyük kaosların yaşanabileceği, ortamın tam bir trafik terörüne dönüşeceği belirtildi.
 • Bugüne kadar denetim yapması gereken kurumların hiçbirinin görevini yapmaması sonucunda fayton konusunun bu hale geldiği konuşuldu.
 • Fosil yakıtlı kamu araçlarının sayısının çokluğu ve bunlara sürat tahdidi uygulanması gerektiği anlatıldı.
 • Başıboş atların sokaklarda dolaşmasının denetlenmediği ve belediye zabıtasının bu konuda denetim yapmadığı konuşuldu.
 • Belediye zabıtasının görevini yapmadığı, ceza yazmadığı ve bu konuda büyük bir zaaf içinde olduğu birçok konuşmacı tarafından ve birçok konu anlatılırken tekrarlandı.
 • Bir konuşmacı kütüphanenin açılış ve kapanış saatlerinin öğrencilerin okul saatlerine göre düzenlenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca eğitim ile ilgili olarak da belediyenin çocuklar için kurslar açmasının ve bu kursların çocukların dersleri ile ilgili olduğu kadar da sosyal gelişimleri ile de ilgili olması gerektiği anlatıldı.
 • Bazı konuşmacılar ise bu tıp dert dinleme toplantılarının sorunların kaydedilmesine yaradığı fakat esas çözümün belediyenin bu sorunlar karşısında ne yapacağını anlatması olduğu ve bunu bu belediyenin bir an önce yapması gerektiği konuşuldu. Bu nüfusu çok olmayan ilçenin birçok sorunun çözümünün belediye yönetimim kararlı ve iradeli olmasına bağlı olduğu savunuldu. Bütün bu sorunların Adalıların ortak katılımı ile hazırlanacak bir yönetim planı ile ancak çözülebileceği belirtildi. Erdem Gül’ün seçim öncesinde sürekli birlikte yöneteceğiz demesinin ardından şimdi bu birlikte yönetmenin kurallarının ve kanallarının ne olacağı konusunda belediyenin bir vizyon geliştirmesinin önemi vurgulandı. Bütün bunlar yapılırken sivil toplumun bugüne kadar ki birikiminin değerlendirilmesinin önemli olduğu ve Adalar’da var olan kaliteli insan gücü ve emeğinin Adalar için seferber edilmesi gerektiği, yanı sıra mahalle meclislerinin kurulmasının buna katkısının önemi konuşuldu.
 • Halkın denizden yararlanmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığı anlatıldı. Plajların fiyatlarının Adalılara göre düzenlenmesi gerektiği – bunun için ve ulaşımda kullanılmak üzere bir Adalı kart sisteminin de savunulduğu, ada halkının uygun fiyatlı çay-kahve ve restoran hizmetinden yararlanabilmesi için belediyenin bu konuda bir şeyler yapması gerektiği anlatıldı. Balıkçı barınağından, çıkarma gemisi iskelesine kadar olan sahil şeridinin bugün çok bakımsız ve pis olduğu ve burasının belediye tarafından halkın uygun fiyatla yararlanacağı oturma alanları ve çay bahçesi olarak düzenlenmesi gerektiği söylendi. Önceki belediyeler tarafından sahil şeridindeki restoranların halka kapatılmış olmasının doğru olmadığı söylendi.
 • Genel olarak Adalarda uygulanan çay-kahve ve restoran fiyatlarının pahalılığı ve Adalıların bu konuda mağdur olduğu, buna da bir çözüm getirilmesi gerektiği anlatıldı. Kartal Belediyesi tesislerinin Adalılar için 80 lira giriş ücretine tabi olmasının kabul edilemez olduğu söylendi.
 • Adalar’a yapılan motor ve vapur seferlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir videonun olması gerektiği ve bu videoda gelenlere Adalar’ın tarihçesinden başlayarak Adalar’da bir turist olarak uyulması gereken kuralların da yer almasının gerektiği ve bu videoya gerekirse reklam da alınarak işin finans yönünün de çözülebileceği fikri söylendi. Ayrıca belediyenin iletişim kolaylığı için yazlıkçı, kışlıkçı vb gibi çeşitli sınıflamalar yaparak WhatsApp grupları kurmasının kolaylıklar sağlayacağı anlatıldı.
 • Toplantının birkaç yerinde belediye başkanına “akülü araçlara karşı mısınız?”, “faytonların kaldırılmasından yana mısınız?” şeklinde sorular soruldu. Başkan bu sorulara hazır bir cevap vermedi. Bunların çözümü için konuşulduğunu belirtti.
 • Plaj motorlarının hanutçularına bir çözüm olarak plaj motorlarının önüne birer masa konulması suretiyle bir düzenleme getirilmesinin doğru olacağı savunuldu. Ayrıca hanutçuluğun yasaklanması ve belediyenin denetiminde bir turizm ofisinin saat meydanında uygun bir yerde açılmasının doğru olduğu anlatıldı.
 • Fayton meselesinin kolay çözülemeyeceğini, belediyenin faytona alternatif bir ulaşım çözümü getirmesi gerektiği söylendi.
 • Mevcut tuvaletin çok bakımsız ve kötü olduğu, hatta kapısında bir paravanın dahi bulunmadığı, bu tuvaletin elden geçirilmesi ve adaların uygun yerlerine İBB’nin yeni tuvaletlerinin konulabileceği önerildi.
 • Ada mezarlığında yer olmadığı belirtildi. Mezarlık zeminin kayalık olduğu, mezarlıkla ilgili yer ve zemin düzenlemesinin gerekli olduğu anlatıldı. Gene Büyükada mezarlığına çıkış için haftanın belli bir günü ve saatinde belediye tarafından bir servis aracının tahsis edilmesinin bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.
 • İsa Tepe’ye doğru çıkarken eski binalar ve gazinolara ait bina taşlarının çalınıp satıldığı, buna bir önlemin alınması gerektiğine değinildi.
 • Deprem konusunda binaların hasarlarının tespit edilip edilmediği ve mal sahiplerinin bu konuda nereye nasıl müracaat edeceğinin belli olmadığı ve depremle ilgili bir toplantının ne zaman yapılacağı soruldu.
 • Bir Adalı tarafından eğitimle ilgili olarak köy enstitüsü modelinin benimsenerek çocuklar ve gençlere eğitim verilmesi gerektiği, kısa süreli eğitimlerle kadın emeğinin de değerlendirilmesi gerektiği söylendi.
 • Adalar’a Halk Ekmek satış büfesinin gelmesi gerektiği belirtildi.
 • Hasta ve muhtaçlar için evde bakım hizmetinin verilmesinin çok önemli olduğu ve bunun için bir organizasyon gerektiği söylendi.
 • Mehmet Bölük Parkı’nın bakımsız olduğu, Mehmet Bölük’ün anısının Adalılar için çok önemli olduğu ve buna saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.
 • Adalar’da son yıllarda ortaya çıkan sivrisinek türüne karşı mücadele edilmesi gerektiği konuşuldu.
 • Sokak hayvanlarının takip edilmesi için kulaklarına klips takılması ve Adalar’a evcil hayvanlarını bırakmak için deniz vasıtalarına binenlerin kontrol edilmesinin ve bu yolcuların ve hayvanların kayıt altına alınması gerektiği konuşuldu.
 • Sosyal medyada belediye tanıtımının çok zayıf olduğu belirtildi.
 • Belediye, kaymakamlık ve emniyetin bir arada çalışırlarsa daha olumlu ve verimli sonuçlar alınabileceğinin önemi üzerinde duruldu.
 • Adalar’ın sorunlarının yaz ve kış dönemi sorunları olarak temelde ikiye ayrılabileceği ve bunların da Adalar Belediyesi olanakları ile çözülebilecekler ve İBB ve devlet desteği ile çözülebilecekler olarak sınıflandırılabileceği Maden Muhtarı Rafet Garip tarafından dile getirildi. Muhtar ayrıca bu sorunların sivil toplum tarafından ele alınmasının kent konseyi çerçevesinde yapılabileceğine değindi. Yanı sıra mahalle meclislerin muhtarlık müessesi varken nasıl işleyeceğini sordu.
 • Belediyenin İBB ile yapacağı işleri ve projeleri Adalar halkıyla paylaşması gerektiği ifade edildi.
 • Çarşı içindeki bacaların filtreli olması için bir karar olduğu fakat bu kararın uygulanmadığı söylendi.
 • Adalar’ın bir açık hava müze ve oyun alanı olduğu ve bunun üzerine projeler geliştirmek gerektiği bir konuşmacı tarafından dile getirildi.
 • Adalar’ın sit alanı olması nedeni ile korunması gereken bir yer olduğu, bu korumanın da bir maliyetinin olduğu, bu maliyetin Adalar halkının vergileri ve diğer belediye gelirleri ile karşılanamayacağı ve dünyada buna benzer yerlerin ziyaretçilerden koruma amacı ile alınan paralarla finanse edildiği söylendi. Turizmin de buna göre planlanmasının önemi anlatıldı. Adaları geliştirici bir turizmin planlanmasının önemli olduğuna değinildi.
 • Faytonculuğun korunması ve düzeltilmesi gerektiği, fayton ahırlarının, hayvanların ve arabacıların ve bütün bu alanlarda çalışan personelin, geceleme yerleri, veterinerlik kurumu, padok alanı vs ihtiyacı olduğunu çeşitli konuşmacılar belirtti.
 • Bir konuşmacı Adaların bir rehabilitasyon alanı olduğunu ve alandan yararlanmanın bütün insanlığın hakkı olduğunu ve bunu da yaparken insanların arzularına göre değil tabiatın kurallarına göre yapmamız gerekliliğini kavramak gerektiğini vurguladı.
 • Faytonun sadece Adaların değil ülkenin bir hakkı olduğu, atlara ada doğasının ihtiyacı olduğu ve bunun için bu mesleğin bir an önce itibarlı ve prezantabl hale getirilmesi gerektiği, bunun da ancak yerel belediyenin patronluğu altında yapılabileceği aynı konuşmacı tarafından belirtildi.
 • Faytonların kontrolünün şehirdeki taksilerde olduğu gibi kamera sistemi ile yapılabileceği ayrıca belirtildi.
 • Adayı bu hale getirenlerin ve sorunların kaynağının büyük bir bölümünün Adalıların kendilerinin olduğunu görmezden gelmemek gerektiği ve Adalıların kendilerine bir çeki düzen vermesi gerektiği söylendi.
 • Adalar esnafının kazancı dışındaki sorunlara duyarsız kalmasının ilerleyememe nedenlerinden biri olduğu söylendi.
 • Koca Yusuf futbol sahasının adalı gençlerin kullanımına açılması gerektiği belirtildi.
 

toplantı

 

toplantı

Bu sorunların Adalılar tarafından sunulmasından sonra Erdem Gül, Başkan Yardımcısı Hacer hanıma söz verdi. Hacer hanım son aylarda İBB ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi:

 • En büyük sorunun çöp toplama olduğunu gördüklerini ve bunun için İBB ile bir sıfır atık projesi üzerinde çalıştıklarını, bugünlerde Adalar’ın belli noktalarına konulan tekstil kumbaralarının bir başlangıç olduğunu, bunun arkasından cam, teneke, plastik vs şeklinde atık toplama noktalarının oluşturulacağını ve belediye ekiplerinin evlere giderek eğitim vereceğini ve Adalılardan da belli saatlerde belli çöpleri dışarı çıkarmalarının isteneceğini anlattı.
 • İBB’nin kanalizasyon arıtma tesisi kurma konusunda kararlı olduğunu ve bunu bir yıl içinde gerçekleştireceğini söyledi.
 • Ayrıca bir çöp dönüştürme tesisinin Büyükada‘da yapılacağını ve bu tesisin gerektiğinde anakaraya bile hizmet verebileceğini söyledi. Hacer hanımın bu son sözü çok tepki topladı. Tepki gösteren Adalılar Adalar’ın bir sanayi alanı olmadığı, bu tip üretim tesislerinin Adalar gibi bir kentsel ve doğal sitte yer alamayacağını ve hele bir de anakaradan adalara çöp getirmenin tam bir çevre felaketi yaratacağını söylediler.
 • Hacer hanım ayrıca bir de İBB tarafından görevlendirilen bir inşaat mühendisinin Ada kaldırımlarını tek tek incelemeye başladığını ve kaldırımlar için bir çalışma başlatacaklarını da söyledi. Bunun üzerine de Adalar’ın kaldırım sorunu olmadığı ve hatta şu toplantıda dahi kaldırım sözünün bile edilmediği kendisine hatırlatılarak bunun acil bir konu olmadığı söylendi.
 • İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Adalar’a iki TIR çiçek ve malzeme yollandığını ve bunların profesyonel ekiplerce işleneceğini söyledi.
 • İBB’den dört ada için de spor salonu talep ettiklerini söyledi.
 • Okulların boyandığını ama diğer inşaat işleri için İBB’den uzmanların gelmesini beklediklerini söyledi.
 • Mezarlıklar için duvar ve düzeltme taleplerini İBB ye ilettiklerini aktardı.
 • Deprem ile ilgili olarak binaların tahkikinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılabileceğini ve belediyenin bu konuda yetkili olmadığını söyledi.

toplantı

Bundan sonra Erdem Gül tekrar söz aldı. Bu tür toplantıların iletişimi arttıracağına inandığını ve kendisi ve meclis için her toplantının bir anlamda Adalılardan güvenoyu almak olacağını belirtti.

 • İşgaller ve yaya düzenlemesi için esnaflarla toplantı yapacağını belirtti, “para da kazanılacak ama hak ihlali olmayacak” dedi.
 • Tuvalet ve çöp sorununu kısa sürede çözeceklerini söyledi.
 • Deprem ile ilgili olarak Kent Konseyi ile bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi ve bu konuda Kent Konsey Başkanı İskender Özturanlı’nın bir açıklama yapacağını belirtti.
 • Ulaşım konusunda sorunun sadece fayton sorunu olmadığını, bu konuda bir çalıştay yapıldığını, bu konuya İBB’nin müdahil olduğunu ve bu sistemin sürdürülemeyeceğini söyledi. Sorunu çözme yolunda kendimize biraz çeki düzen vermemiz gerektiğini ve bu sorunların bir kaynağının da bizim insan yapımızla ilgili olduğunu belirtti.
 • Mahalle meclislerinin muhtarlık kurumunu by-pass eden bir yapı olmadığını ve bu yaptığımız toplantıların bir anlamda kurumsal olarak yapmamız demek olacağını belirtti.
 • Faytoncuların “bu sistem böyle devam etmeyecekse alternatif olarak neyi sunuyorsunuz? Şeklindeki sorusuna “bunu beraber çözeceğiz ama bu haliyle gidemez, bunları daha konuşacağız” diye cevap verdi. “Çıkarlar çatışabilir ama sistemin adaletli olması gerekir” dedi.
 • Sakin ve moralli olalım diyerek sözü KK Başkanı İskender Özturanlı’ya verdi.

Kent Konseyi Başkanı Kasım ayında İBB’nin bir deprem çalıştayı yapacağını, bunun paralelinde Adalar’da da Adalar özelini ilgilendiren bir deprem çalıştayı düzenleneceğini bunun da 29 Kasım’da gerçekleşeceğini belirtti. Ardından Mahalle Meclislerinin yasal yapısı üzerine bilgi verdi.

Toplantı iyi temenniler ve teşekkürlerle sona erdi.

Son değişiklik Pazartesi, 04 Kasım 2019 16:32
Yorum yapmak için oturum açın