Pazartesi, 01 Aralık 2014 00:00

Sunuş

Ögeyi değerlendirin
(1 Oylayın)

Güzel şeyler de oluyor…

Geçtiğimiz ay, çok güzel bir haber aldık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sivriada için 17.06.2013 tarihinde alel acele hazırlanıp yürürlüğe sokulmaya çalışılan 1/5000’lik “Koruma Amaçlı Nazım Planı ve 1/1000’lik Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkemenin oy birliği ile aldığı bu karar, bilirkişi raporunu aynen benimsemiş olması açısından da önemliydi. Bilirkişinin, alanda yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı rapor ise bundan sonra azalmayıp artacağı anlaşılan buna benzersaldırılara karşı muhkim bir savunma duvarı niteliğinde.

Ne diyor rapor:

  1. Sen, Sivriada ve Yassıada’yı, Adalar’ın bütününden ayıramazsın. İstanbul’daki bütün imar planlarının anası olan 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni Planı, İstanbul Adaları olarak bilinen 9 adayı bir arada ele alıyor. Bunu yok sayamazsın.
  2. Adalar’daki imar planları fonksiyon olarak, mesken, orman, değer odaklı turizm ve günübirlik rekreasyon alanlarını saymış. Bunun dışında bir fonksiyon veremezsin.
  3. Kıyı kanunlarını by-pass edemezsin. Bu anayasaya aykırılıktır.
  4. Koruma planlarını hazırlarken, katılımcı alan yönetim modelleri oluşturmak zorundasın. 2863 nolu kültür ve tabiat varlıkları koruma yasası ve ilgili yönetmelikler bunu emrediyor. Yani plan hazırlarken, ilgili STK ve meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişki kurmadan, onların görüşlerini almadan “koruma amaçlı plan nazım ve uygulama” planları hazırlayamazsın.
  5. Tarihi varlıkları plan paftası ve lejantında göstermek zorundasın.
  6. Bir yanda “biyolojik çeşitlilik alanı” deyip, öte yanda bunu hiç dikkate almayan planlama yapamazsın.

Bilirkişi raporu, Şehircilik Bakanlığı’nın artık İstanbul’da çok aşina olduğumuz kandırmacalarını da açığa düşürüyordu. Ne yapmıştı Şehircilik Bakanlığı Yassıada ve Sivriada planlarına karşı Adalar’da müthiş bir tepki yükselince? Yine aceleyle, 17.06.2013 tarihli planları geri çekmiş, bunun yerine 18.10.2013 tarihindeyenilerini hazırlamış, yapılaşmada emsali 0.20’ye indirivermişti. Savunmasında da iptal isteminin eski planla ilgili olduğu, bunun geri çekilmesi nedeniyle davanın da geçerliliğini kaybettiğini ileri sürmüştü. Mahkeme, bu aldatmacayı deyim yerindeyse “yemedi”. Bakanlığın uyanıklığını da görmezden gelmeyerek, “Emsali 0.20’ye indiriyorsun ama alan büyüklüğünü tapudaki büyüklüğün yarısına indirerek, aslında emsali yine 0.40’da tutmuş oluyorsun.”

Bu güzel haberin arkasını, Yassıada için de bekliyoruz. Mahkeme kararıyla desteklenen bu “savunma duvarı”nı Adalar’ın bütünü için çok önemsiyoruz. Bu tür imar konularında Büyükşehir ve Bakanlıklarla uyum içinde kalan ya da yeteri tepkiyi göstermeyen yerel yönetimlerden birinin, bu defa STK ve meslek kurumlarıyla aynı cephede bir dava açmış olmasını, açtığı bir davanın sonuç vermiş olmasını da ayrıca not edelim

“Hayırlara vesile olması” dileğiyle...

Son değişiklik Cuma, 26 Aralık 2014 19:55
Yorum yapmak için oturum açın