Çarşamba, 04 Nisan 2018 17:24

ADAKADEMİ

Öğeyi Oyla
(0 oy)

02 adakademi 280x

2016 yılında kuruluş dilekçesi verilen, 2018 15 Mart’ında hukuksal olarak tanınan ve hukuki işlerlik kazanan Eğitim Vakfı “Adakademi” 2018 eğitim programını açıkladı.

Vakıf kurucularından Prof. Dr. Halil Semih Eryıldız tarafından açıklanan eğitim programı ve ilgili metni Adalılarla paylaşıyoruz.

Adakademi çalışmalarımız düşen cemreler ve baharın ilk cıvıltıları ile birlikte ilk ürünlerini vermeye başladı; yaşanmadıkça inanılması mümkün olmayan zorlukların teker teker üstesinden geliyoruz. Azimle, sabırla, bilgiyle ve sınırsız çalışma gücü ve gönüllü emekle tüm engelleri aşıyoruz;

Prof. Dr. Halil Semih Eryıldız

Vakıf

ADAKADEMİ hareketimizin önemli bir yüzü olarak akademik çalışmalara liderlik etmek üzere hazırladığımız Vakıf Senedini, noter onaylarını tamamlayarak, dört ay önce karar ve ilam için ilgili mahkemeye vermiştik;

Konu Mahkemece, ana bilirkişi sayılan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazıldı. Ankara’nın istediği değişiklikler, bize bildirildiği gün, virgülüne kadar tamamlanarak (ve çok yüklü bir bedeli olan noter tadilatı ücreti yeniden ödenerek), aynı gün mahkemeye yetiştirildi. Ankara’dan gelen son olumlu yazıdan sonra kurucularımızla ilgili tahkikat, kalem tarafından önceden tamamlanmış olmasına karşın, değerlendirme için yazı yazıldı. Vakıflar Bankasına kuruluş için yatırdığımız yeterli para aylardır bankada bloke durduğu halde, ilgili bankaya yazı yazıldı. Yeniden bilirkişi istendi. Takdir edilen bilirkişi bedeli, kurucumuz tarafından aynı gün kaleme yatırıldı.

Kurucular Kurulu güçleniyor

Bütün bu git-geller sürerken bir dakika bile boş durmadık. Kırk dört üyeyle birlikte gerçekleştirdiğimiz noter kuruluş imza aşamasına yetişmeyen kültür ve sanat dünyamızın öncülerinden gördüğümüz ilgi bizlere büyük güç ve moral verdi. İlgi gösteren arkadaşlarımız yeni başvuru ve bağışlarını hazırlıyor; Bu çok değerli başvuruları ilk kurucular kurulu toplantısında değerlendirme ve onaylarına sunmak üzere hazırlıyoruz.

Meslek ve dil kursları

Daha kuruluş aşamasında kurslar, meslek okulu bölümleri ve dört yıllık hedefler olarak üç aşamada özetlediğimiz yol haritasında tabandan başlamanın ilk adımı olarak belirlediğimiz kurs çalışmaları ile ilgili ilk adım atıldı. Adalar Belediyemiz, hemşerilerimiz için, Adakademililerin öneri ve özverisine dayanan Meslek Ve Dil Kursları düzenledi.

 • Ahşap Onarımı ve Boya kursu- Kadın boyacı ustaları eğitimi İnşaat Mühendisi Seyhan Gemici ve ekibi tarafından 27-30 Mart tarihleri arasında 18 saat; Heybeliada Su Sporları Kulübünde yapılacaktır, Son gün Gebze’deki Sınav alanına transferleri sağlanacaktır.
 • İngilizce; Perşembe 19:15-21:00, Haftada 3, toplam 24 saat,
 • Arapça; Çarşamba, 19:15-21:00, Haftada 3, toplam 24 saat,
 • Almanca; Pazar, 17:00-18:45, Haftada 2, toplam 16 Saat

olarak yapılacaktır. (Dil kursları Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.)

Dil ve Meslek Kursları Belediyemizin düzenlediği; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü sonrası Belediye Meclis salonunda saat 18.00’de yapılacak tanıtım dersiyle başlıyor.
Kurslara kayıt olmak isteyen hemşerilerimiz 8 Mart saat 18.00’de Adalar Belediye Meclis salonunda yapılacak başlangıç dersinde hazır bulunup katılım formunu doldurabilir​​ 15 Mart çarşamba gününden başlayacak, kursların derslerinin yapılacağı Belediye meclisi salonuna gelerek de kayıt olabilir;

Programı % 80 devam ederek tamamlayan katılımcılara sınava katılmaları halinde; başlangıç eğitimi aldıklarını (ve sınavda aldığı notu gösteren), ikinci kademede kurslara başvurma olanağı sağlayan belge verilecektir.

Bu simgesel anlamı büyük olan ADAKADEMİ başlangıç çalışmasının Belediyemiz elbirliğiyle yapılmasının ayrı bir önemi bulunmaktadır; Adalar İlçemiz, kültür, sanat ve turizm faaliyetleri yoğunluğuyla ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Dünyada benzeri olmayan güzellikleriyle, yaz aylarında bazı günlerde bir milyona yakın misafir ağırlayan Adalarımızda, kültürel, sanatsal faaliyetlerin sunum ve tanıtımında sorunlar yaşanmaktadır. Kanunlar belediyelere, gerek duyulan bu becerileri hemşerilerine kazandırmak görevi vermiştir;

Adaların ziyaretçilerimize daha iyi hizmet vermesi için, misafirlerimizce yaygın kullanılan İngilizce, Almanca ve Arapça gibi dilleri pratik olarak konuşması amacıyla hazırlanan kurslar kültürel mirasımıza ilgiyi arttıracaktır. Ahşap onarım ve boyama öğrenimi gibi meslek kursları ise yapılarımızın görünümünü güzelleştirecek, adalı kadınlara gelir sağlayacak, 12 ay Adalarda yaşamayı kolaylaştıracaktır.

Bahar dönemi kurslarımız yerel yönetimle birlikte planlandı, Başkanlıkça onaylandı ve duyurularla başladı. Esnaf, kadınlarımız, gençler ve adalı işsizlerimizin bilgi beceri ile teçhiz edilmesi için hazırlanan kursların ilk aşaması ADAKADEMİ üyelerinin özverisiyle bedelsiz olarak sunulacaktır. ADAKADEMİ tarafından planlanan kursların tamamı ise yaz programımızda sunulacaktır.

İstanbul Sanat Sokağı hazırlıklarında Adakademi izi

ADAKADEMİ çalışmalarının kökü ve ağırlığı ve nihai hedefi adalarda olmakla birlikte Kent Enstitüsü modelimizde her mekân eğitimimiz için alandır; ADAKADEMİ’nin hem Takı meslek programına, hem de adada yapılacak kurslar dizini hazırlıklarına aktif olarak katılan sanatçı Ertuğrul Kanat Bodrum’daki dört atölyesini İstanbul Balat’ta birleştirdi.

Dünyadaki örneklerine benzer biçimde geliştirilmesi planlanan İstanbul Sanat Sokağında çalışmalarına başladı. Büyükada’da sürdürdüğü çalışmaları tarihi yarımadada Camhane ve Galata’nın Haliç eteklerindeki tarihi Kurşunlu hana doğru da genişleten Yasemin Bakiri’nin Entaş ekibinin üretim mekânlarına böylece yeni bir kardeş geldi. Vapurla Adalardan tarihi yarımadaya giden veya dönenler Eminönü iskelesinin ‘bir kaç adım ilerisinde’ konumlanan bu mekânlarda hem adamızın dost yüzlerini ve hem de ada havasını bulacaktır.

Lojisitik ve Permakültür hazırlıkları

ADAKADEMİ çalışmalarına uzun erimde lojistik destek, akademik alan, ek derslik ve yurt hizmetleri sunmak amacıyla Semih Eryıldız’ın Silivri’de geliştirdiği 35 dönümlük alanda ölçüm, aplikasyon ve avan proje hazırlıkları başlatıldı.

Yurtdışından gelecek AKADEMİ dostlarını karşılayacak araçlarına, yurt, çadır, karavanlarına hizmeti sunacak; eko ve Permakültür derslerin de yapılacağı bu ‘Adakademi Ekoköy’ü de Kent Enstitüsü felsefesinin ayrılmaz parçasıdır.

Meslek Yüksekokulu hazırlıkları

Adakademi çalışmalarında olgunlaşan ve ileri boyutlara varan programımızla ilgili olarak eşgüdümcülerinin uygun görmesi halinde; 2017 yılında eğitime başlayabilmelerini sağlamak amacıyla, diğer eğitim kurumlarıyla yapılabilecek ortaklıklarla ilgili çalışma ve girişimler yapıldı.

Bu bağlamdaki araştırma çalışmaları tamamlanmış olup Mart ayında program yöneticileri ile birlikte gerekli kararlar alınarak somut adımlar atılacaktır.

Eğitim mekânları hazırlıkları

Kınalıada Su Sporları Kulübü Adakademi bağlamında hazırlıklarını hızla sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulu Antrenörlük ana bilim dalı programı ile ilgili hazırlıklarını hızlandırdı; Meslek Yüksekokuluna tahsisi edilecek mekânların rölevesi çıkarıldı.

Adakademi üyesi genç akademisyenlerin 20-21 Şubat hafta sonu gönüllü çalışmalarıyla yerinde ölçüm çalışmaları tamamlandı. Gerekli düzenlemenin nerede nasıl yapılacağı kararlaştırıldı. Projelerin Mart ayında kulüp yönetimine teslimi için çalışmalar sürüyor.

Dayanışma ve birlik zamanı

Adalarda 8 kulübümüz bulunmaktadır. Birlik ve dayanışma zamanı gelmiş geçmektedir; Kulüpler bir birlerini üyeleriyle birlikte tanımak, bir araya gelmek zorundadır. Giderek yığılan her gün daha çok çözümsüz hale getirilen sorunlar birlik olmadıkça çözülmesi olanaksızdır.

Başta adalarda yaşayan nüfusu ve gençleri, Adalarda bulunan kendini adaya vakfeden Adalıları yanına almadan çözüme varmak mümkün değildir. Tarihi bir sorumluluk ve görevle karşı karşıyayız;

Dünyanın neresinde olursa olsun kendisini Adalı hisseden tüm hemşerilere kalbimizin kapılarını açmak zorundayız. Bu açılım artık sadece iki aya sıkışan yaz buluşma, dinlenme ve spor işlevlerini değiştirmez, engellemez ve engellememelidir. Ancak Kulüplerimiz varlıklarını sürdürebilmek için günümüzde alışılagelen iki aylık dinlence düzeninden vazgeçmeden; asli kuruluş gayeleri olan deniz yüzme, yelken dalış eğitimlerini birlikte daha örgütlü ve formel hale dönmek ve katılımcılarına kullanabilecekleri geçerli sertifikaları verecekleri bir akademi düzeni kurmak zorundadır.

Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi geçtiğimiz hafta olağan toplantısında seçimini yaptı. Tarih boyunca faaliyetlere öncülük yapan bu tarihi kulübümüzün bu konuda neler yapacağını birlikte izleyeceğiz.

Şimdi, hemşeriler ve ülkemiz için nitelikli eğitim programları hazırlamak için birlik zamanıdır.

Diğer kulüplerimiz de toplantılarına başlarken Adaların kalbinden gelen bu son şansı ve yeni önerileri ne ölçüde dikkate alacaklarını, eğitime verecekleri önemi tahsis edecekleri mekânlarla somut olarak ortaya çıkarıp çıkaramayacaklarını izleyeceğiz.

Bu alanda elbirliğiyle; hızla yol alan Kınalıada Kulübü’nün yüklendiği tarihi ve öncü rolü izlemeyi sürdüreceğiz.

 

Son Düzenlenme Cuma, 06 Nisan 2018 19:57
Yorum eklemek için giriş yapın

ADALI DERGİSİ SON SAYI

adali 201910 172 300x

DERGİLERDE ARA

  • Bülent Özden (1)
  • Adalı Dergisi (381)
  • Begüm Yavuz (2)
  • Oral Çalışlar
  • Teoman Göral
  • Halim Bulutoğlu (40)
  • Ö. Faruk Berksan (16)
  • Adil İzci (6)
  • Ahmet Tanrıverdi (18)
  • Abdullah Onay
  • Avedis Hilkat
  • Aynur Taşyürek (35)
  • Ayşe Ayyıldız (20)
  • Ayşen Güner (5)
  • Bercuhi Berberyan (51)
  • Gündüz Mutluay
  • Pervin Tuğan (5)
  • Pınar Satıoğlu (7)
  • Semra Askeri Uzuner (81)
  • Sosi Cındoyan (37)
  • Stathis Arvanitis (2)
  • Turgut Kuli (4)
  • Viktor Albukrek (39)
  • Yalçın Çilingir (5)
  • Alper Almelek
  • Ayşegül Bayraktar (22)
  • Cihan Yiğin (1)
  • İpek Çalışlar (1)
  • Korhan Gümüş (4)
  • Nedret Tanyolaç Öztokat
  • Nilgün Refiğ Pala (24)
  • Özlem Yüzak (1)
  • Gündüz Vassaf (2)
  • Uğraş Salman (1)
  • Cengiz Pala (1)
  • Selahattin Sönmez (1)
  • Mehmet Durmuş
  • Çağnur Şarman (16)
  • Deniz Akkuş (2)
  • Gizem Altın Nance (1)
  • Gül Bolulu (1)
  • Haluk Direskeneli (6)
  • Hülya Sucu
  • Muammer Pehlivan (1)
  • Seda Yavuz (1)
  • Yasemin Arpa
  • Zehra Başar
  • Mustafa Özmat (1)
  • Hacer Kırklıkçı (1)
  • Canan Cürgen (2)
  • Marianna Vasiliadiz (15)
  • Nezih Bayraktar (3)
  • H. Can Yücel (32)
  • Serenad Demirhan (3)
  • Volkan Narcı (6)
  • Güneş Uz (4)
  • Ateş Evirgen (14)
  • Defne Koryürek (1)
  • Çiğdem Kayaoğlu (17)
  • Hasan Cevad Özdil
  • Haluk Eyidoğan (5)
  • Ali Erkurt (3)
  • Asu Aksoy (4)
  • Berrin Erkurt (2)
  • Aslı Erdursun (12)
  • Ayçe Ayyıldız
  • Ayşe Şentürer (2)
  • Tolga Bektaş (1)
  • Ercan Ceylan (2)
  • Özge Togay (4)
  • Recep Kızılırmak (2)
  • Aysel Kılıç (4)
  • Hakan Satıoğlu (1)
  • Andrée Galataud Coşkun (1)
  • Gülay Kayacan (1)
  • Ayten Şele (1)
  • Deniz Pala Özacar (1)
  • Derya Tolgay
  • Ahmet Bilir
  • Gülçin Atıcı
  • Ayşe Sarısayın
  • Mahmut Nüvit Doksatlı
  Close 
  • Prens Adaları (39)
  • Büyükada (91)
  • Heybeliada (85)
  • Burgazadası (34)
  • Kınalıada (15)
  • Sivriada (6)
  • Tavşanadası (2)
  • Yassıada (5)
  • Adalılar (75)
  • Doğa (21)
  • Eğitim (71)
  • Ekoloji (64)
  • Gelenekler (13)
  • Göç ve Nüfus (1)
  • Haklar (55)
  • İmar (16)
  • Kentsel Hizmetler (51)
  • Kültür ve Sanat (215)
  • Lezzetler (12)
  • Planlama ve Gelecek Senaryoları (20)
  • Sağlık (81)
  • Spor (41)
  • Tarihi Miras ve Koruma (59)
  • Tarih (45)
  • Ticari Yaşam (2)
  • Turizm (28)
  • Ulaşım (55)
  • Afetler (15)
  • Din, İnanç (14)
  • Sivil Toplum (139)
  • Hukuk (19)
  • Günlük Yaşam (141)
  • Eğlenme (2)
  • Politika, Siyaset (32)
  • Deniz (59)
  • Mimari (16)
  • Hayvanlar (80)
  • Yayın, Kitap (9)
  • Şiir (34)
  • Vapurlar, Tekneler (5)
  • Ada (69)
  • Sergi (17)
  • Kitap (37)
  • Müzik (36)
  • Yerel Yönetim (9)
  • Adalar Müzesi (23)
  • Balıkçılık (23)
  • Gezi (39)
  • Vordonisi (2)
  • Fotoğraf (12)
  Close