Salı, 24 Nisan 2018 19:42

ADALAR BELEDİYESİ | Resmi İnternet Sitesi

FAYTONLARIN YETKİ VE SORUMLULUĞU HAKKINDA AÇIKLAMA... BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR Adalar'da iç ulaşım, (Büyükada, Heybeliada, Burgazadası), geleneksel olarak dünyada eşi olmayan bir şekilde plakalı faytonlarla yapılmakta olup, yaz mevsiminde 263 adet fayton ve yaklaşık 1200 civarında at ile yapılmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7.maddesi (f) fıkrasında “ Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” ile (p) fıkrasında “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.” ve aynı kanunun 9.maddesi 2. paragrafında “Bu Kanun ile Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. ”hükmü mevcuttur.Anlaşılacağı üzere faytonların ruhsat, tescil işlemleri ve denetim yetkisinin 5216 sayılı yasa hükümlerine göre İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ nde (UKOME) olduğu, 2007 tarihinden bugüne kadar da (UKOME)’ce yürütüldüğü görülmektedir. Adaların simgesi olan plakalı faytonlarla yapılan ulaşımın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanında olması, bir dizi sorunu beraberinde getirmektedir. Adalar Belediyesi’ne gönderilen yazılı (e-posta, dilekçe vb.) başvurularda en çok dile getirilen sorunlar arasında; hastalıklı, bakımsız ve yaralı atların faytonlara koşulması, atlara kötü davranılması caddelere ve sokaklara at pisliklerinin dökülmesi, fiyat tarifelerine özen gösterilmemesi, keyfi indirme ve bindirme yapılması ve faytoncuların bazılarının saygı kurallarına uymayan davranışlarda bulunması, gibi birçok konu yer almaktadır. Faytonların sorunları ve çözüm önerileri, ayrıca yetki devri yapılması konusunda bir çok yazışma yapılmış ise de, yazılarımıza cevap verilmemiş, veya sorunlara kalıcı çözüm üretilmediği gibi yetki devri de yapılmamıştır. Uygulamanın nasıl olması konusunda ise, faytonların Adaların simgesi olduğu, Adalar için değil, İstanbul ve Ülkemiz içinde, özellikle turizm yönünden olumlu bir görüntü sergileyen, Adalarımızın tarihi, kültürel, doğal ve çevre değerleri ile uyumlu olan fayton ulaşımın geliştirilerek, bundan kaynaklanan sorunların (ahırların yetersizliği, bazı faytonların mekanik aksamlarının sağlam olmaması, hasta ve zayıf atların faytonlara koşulması, bazı sürücülerin kılık kıyafetleri ile tutum ve davranışlarının uygunsuzluğu, atların pisliklerinden kaynaklanan kokular ve gübrelerin yollara dökülmesi) etkin bir denetim ve işbirliği ile giderilmesi gerektiği hakkında görüş yazılarmız İBB’ne gönderilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Çıkartılmak istenen Fayton Yönergesine, Adalar Belediyesi olarak her düzeyde toplantılara katılmamıza ve önerilerimi sunmamamıza rağmen halen bu yönerge çıkartılmamıştır. Beş adadaki sahipsiz hayvanlarla ilgilenmek üzere Belediyemizde 3 Veteriner hekim olması ve iş yoğunluğuna rağmen gerekli Veterinerlik hizmetleri de sunulmaktadır. Ayrıca İlçe tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde çalışılmakta olup, Ölen atların gömülmesi işlemleri de gerekli dezenfekteyi müteakip belediyemizce yürütülmeye çalışılmaktadır. Fayton sahiplerine ise plaka numarasına göre tespit yapıldığı ya da şikayet geldiği takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. Adalar Belediyesi olarak İstanbul Valiliği, Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası ile, bu sorunların çözümü konusunda bilgi paylaşımı yapılmakta ve ısrarla konu takip edilmekte ise de, maalesef olumlu sonuç alınamamaktadır. Zira Adalar Belediyesi’nin faytoncularla, faytonlarla ve atlarla ilgili görev, yetki ve sorumluluğu bulunmadığından bu konulardaki tüm başvurular (şikayetler ve dilekler) tarafımızdan görevli ve sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmektedir. Ayrıca at ahırları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan İSPARK tarafından işletilmektedir. Faytonlarla ve faytonlara koşulan atlarla ilgili sorunlara çözüm üretebilmek ve faytonların sorun değil simge olması için lütfen tüm öneri, dilek ve şikayetlerinizi, bu konuların sorumlusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, ayrıca Adalar Kaymakamlığına (İlçe Tarım Müdürlüğü) ve İstanbul Valiliğine de iletiniz. http://www.adalar.bel.tr/haberler-sayfasi/duyurular/144/basina-ve-kamuoyuna-duyurulur.html (Source Facebook) www.adalar.bel.tr
Princes' Islands Schedules

Ada Seferleri'ndeki güncellemeler: Dentur-Mavi Marmara Adalar seferleri 15 Haziran'da yaz tarifesine geçti. Bu seferler veri tabanımızda dün itibarı ile yer alıyor. Ada Seferleri (Android / Google Play Store) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.harikalarkutusu.adaseferleri Adalar Ulaşım (Web Sürümü - iOS kullanıcıları şimdilik bu adresi ana sayfalarına ekleyerek hizmetten yararlanabilirler) https://ulasim.adalarturizm.org (Source Facebook) play.google.com

  Adalar Turizm Merkezi Facebook Sayfası (Adalar'da Ne Var Ne Yok?)
Adalı Dergisi

Burgazadalıların tarife isyanına Mavi Marmara’dan yanıt: “Tarifeyi 10 yıllık deneyimimizle yaptık. Başka sebepler aranması üzücü.” http://www.adalidergisi.com/cms/adalar-uzerine/adalardan-haberler/makale/2516/burgazadalilarin-tarife-isyanina-mavi-marmara-dan-yanit (Source Facebook) www.adalidergisi.com

  Adalar Turizm Merkezi Facebook Sayfası (Adalar'da Ne Var Ne Yok?)
Adalı Dergisi - Adalı Dergisi

Burgazadalıların tarife isyanına Mavi Marmara’dan yanıt: “Tarifeyi 10 yıllık deneyimimizle yaptık. Başka sebepler aranması üzücü.” http://www.adalidergisi.com/cms/adalar-uzerine/adalardan-haberler/makale/2516/burgazadalilarin-tarife-isyanina-mavi-marmara-dan-yanit (Source Facebook) www.adalidergisi.com

  Adalı Dergisi Facebook Sayfası
Princes' Islands Schedules

Ada Seferleri'ndeki güncellemeler: Mavi Marmara ve İDO 11 Haziran'da yaz tarifesine geçiyor. Bu seferler veri tabanımızda dün itibarı ile yer alıyor. Ada Seferleri (Android / Google Play Store) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.harikalarkutusu.adaseferleri Adalar Ulaşım (Web Sürümü - iOS kullanıcıları şimdilik bu adresi ana sayfalarına ekleyerek hizmetten yararlanabilirler) https://ulasim.adalarturizm.org Ada Seferleri yazılımını kullanmanız ve…

  Adalar Turizm Merkezi Facebook Sayfası (Adalar'da Ne Var Ne Yok?)
Adalı Dergisi

Adalı Dergisi Haziran 2018 sayısı web sitemizden erişilebilir... İÇİNDEKİLER ------------------- Yeniden merhaba... - Halim Bulutoğlu Çalıştay üzerine... Adalar’daki Mimari Miras ve Niteliğin Korunma ve Sürdürülmesi için NOTLAR - Ayşe Şentürer Koruma Altına Alınmamış Mimari Miras - Berrin Erkurt HİJYEN HİJYEN HİJYEN... - Bercuhi Berberyan Hızır ve İlyas’ın buluşma günü, Heybeli’de…

  Adalı Yayınları Facebook Sayfası
Adalı Dergisi

Adalı Dergisi Haziran 2018 sayısı web sitemizden erişilebilir... İÇİNDEKİLER ------------------- Yeniden merhaba... - Halim Bulutoğlu Çalıştay üzerine... Adalar’daki Mimari Miras ve Niteliğin Korunma ve Sürdürülmesi için NOTLAR - Ayşe Şentürer Koruma Altına Alınmamış Mimari Miras - Berrin Erkurt HİJYEN HİJYEN HİJYEN... - Bercuhi Berberyan Hızır ve İlyas’ın buluşma günü, Heybeli’de…

  Adalar Turizm Merkezi Facebook Sayfası (Adalar'da Ne Var Ne Yok?)
Adalı Dergisi

Adalı Dergisi Haziran 2018 sayısı web sitemizden erişilebilir... İÇİNDEKİLER ------------------- Yeniden merhaba... - Halim Bulutoğlu Çalıştay üzerine... Adalar’daki Mimari Miras ve Niteliğin Korunma ve Sürdürülmesi için NOTLAR - Ayşe Şentürer Koruma Altına Alınmamış Mimari Miras - Berrin Erkurt HİJYEN HİJYEN HİJYEN... - Bercuhi Berberyan Hızır ve İlyas’ın buluşma günü, Heybeli’de…

  Adalar Vakfı Facebook Sayfası
Princes' Islands Schedules

Ada Seferleri'ndeki güncellemeler: Şehir Hatları yaz tarifesine geçmiştir. Tarife 4 Haziran - 16 Eylül arasında geçerli olacaktır. Bu arada düzenli olarak herhangi bir anons yapılmadan ortaya çıkan ve web sitelerine yansıyan tarife değişikliklerini keşfeden bir yazılım sayesinde 24 saat içinde veri tabanımıza eklediğimizi bildirmek isteriz (garanti veremiyoruz ama elimizden geleni…

  Adalar Turizm Merkezi Facebook Sayfası (Adalar'da Ne Var Ne Yok?)

BEĞENİN, PAYLAŞIN

ADALI DERGİSİ SON SAYI

adali 201907 169 300

REKLAMLAR