Salı, 20 Şubat 2018 15:37

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR Bugün İstanbul

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından İlçemiz sınırları içerisinde hukuksuz şekilde gerçekleştirilen bir müdahale yaşanmıştır. Belediyemizin tasarrufunda olan ve Gülistan Caddesi üzerinde bulunan yer herhangi bir mevzuata dayandırılmadan, Mahkeme kararı dahi yok sayılarak ana arter olduğu gerekçesiyle İBB’nin yetki ve tasarrufunda olduğu iddia edilerek 15.02.2018 günü mühürlenmiş dahası bugün (20.02.2018) söz konusu yer boşaltılmıştır. İdari işlemin ötesine geçerek hak gaspına vardırılan bu işlem yasa ve usule aykırıdır. Yetkilerini aşarak mesnetsiz bu işlemi icra edenler açısından da cezai sorumluluk doğuracağını düşündüğümüz bu işlemden ivedilikle rücu edilmesini beklemekteyiz Öncelikle, mevzu bahis yerin de bulunduğu söz konusu alan kadastral yolda kalmaktadır ve Adalar İlçesi sınırları içinde bulunan yollar Adalar Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Bilindiği üzere Adalar İlçesinde ana arter (yol) bulunmamaktadır. Kaldı ki, 20.06.2012 Tarih ve 2010/1561 Esas no, 2012/1872 Karar nolu İstanbul 5. İdare Mahkeme Kararı ile de Adalar ilçesinin tamamının yaya yolu olması, başta yol genişlikleri olmak üzere diğer tüm geometrik özellikleri de göz önüne alınarak, bu yolların hiçbir surette ana arter vasfı taşımayacakları, bahse konu Mahkeme Kararı ile sabittir. Lakin sebebini anlayamadığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bir türlü izah edemediği gerekçelerle Adalar Belediyesinin hakkı ve yetkisi olmasına rağmen söz konusu yerden halkımızın faydalanmasına İBB ekipleri cebren mani olmakta, sosyo-ekonomik gereksinimleri karşılamak için kullanılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. İBB’nin birimlerini bu konuda yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Adalar İlçesindeki yerel siyaset aktörleri, bu tavırlarıyla Adalı hemşerilerimize, esnaflarımıza kötülük yapmaktadır. Bir siyasi partide yuvalanan bu sistematik kötülük tüm adalılarımızca da bilinmektedir. Yasa ve usulü yok sayarak İlçe Belediyesini yetkisizleştiren, Adaları tahakküm altına almayı amaçlayan bu kötü niyetli tavır ve durum karşısında Belediyemiz hukuki süreci başlatmış olup, mücadelemize devam olunacağı Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (Source Facebook) www.facebook.com

ADALI DERGİSİ SON SAYI

adali 201903 165 300x

REKLAMLAR